TANIMI

LPG tüpleri üzerine tatbik edilen kullanıcı tarafından karışımı yapılan bir boyadır. Karışımın kullanıcı tarafından yapılmasının nedeni;kullanılan transpalen reçinenin alüminyum pastayı okside ederek kararmasını önlemek içindir.

1-Kullanılan maddeler ve özellikleri : 1-1 Transpalen Reçine
Ayçiçek yağından elde edilen yağ uzunluğu %27 katı maddesi% 55 olan alkyd reçinesidir.
Pigmentleri taşıyan yüzeyde film yapan maddedir.

1-2 Alüminyum Leafing Pasta
Boyaya renk veren metal pigmenttir.

1-3 Tiner
Boyanın inceltilmesinde kullanılan,boya cinsine göre hazırlanan solvent karışımıdır.

2-Karıştırma oranları
% 9 - 10 Alüminyum Leafing Pasta
%35-38 Reçine
%52-56 Tiner

3-Karıştırma şekli
3-1 Hazırlanacak boyanın miktarına göre tartılan tiner içine alüminyum pasta konularak homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
3-2 Hazırlanan pigment karışımına reçine ilave edilir homojen hale gelinceye kadar karıtırılır.

4-Kullanılan hammadde oranlarının uygunluğunun pratik incelenmesi 4-1 Trasnpalen reçine oranı
-Karışım içinde az kullanılmış ise : Pigmenti yüzeye fix edemeyeceği için boyada ele çıkma problemi ve matlık oluşur. -Çok kullanılmış ise : Örtücülük azalır,yüzey parlak olur.

4-2 Alüminyum Pasta Oranı :
-Karışım içinde az kullanılmış ise : Boyanın örtücülük gücü düşer.
-Çok kullanılmış ise : Örtme gücü artar,reçine yüzdesi azalacağından boyanın yüzeye yapışması zorlaşır,ele çıkma görülebilir.

4-3 Tiner :
-Karışım içinde az kullanılmış ise : Pulvarize etmekte zorlanırız,boya film kalınlığı ve vizkozite artar.
-Çok kullanılmış ise : Boyanın vizkozitesi düşer,matlık ve akma oluşur.

5-Öneriler :
Alüminyum boyada kullanılan hammaddelerin fiyatları sırasıyla ;Alüminyum pasta:4,2$ Transpalen reçine:1,5 $ Tiner:0,98 $ dir. Bu fiyatlar göz önüne alınırsa maliyet üzerinde en etkili alüminyum pasta olduğu gözlenir. Boya üzerine boya tatbik ediliyor ise alüminyum pasta oranı %6ya kadar düşürülebilir. Pistole ile tatbikatta uzun süre aynı noktaya veya birkaç kat üst üste tatbik etmek boya renginde farklılıklara neden olabilir.Bu sebeple tek ve ince bir kat tatbik edilmesi önerilir.