SU YALITIMI NEDİR?

Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur. Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine, beton bütünlüğünün bozularak çatlak ve kırılmaların oluşmasına yol açar. Ayrıca insan sağlığına zararlı küf, mantar ve benzeri organik maddelerin oluşumuna sebep olur.

Yapılar; yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi, toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, yapının üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları nedeniyle suya maruz kalırlar. Suyun yukarıda sayılan yollarla yapıyı ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi izolasyon ile önlenebilir.

Y
apıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan izolasyon işlemlerine “su yalıtımı” denir.

Yapılar; Yağmur, kar gibi yağışlar, Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları,Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, Yapının, üzerine inşa edildiği zemindeki yer altı suları, nedeni ile suya maruz kalırlar.

Cepheden Sızma Yoluyla: Yağmur nedeniyle rüzgarında basıncının etkisi ile cepheye vuran su içeri sızabilir.

Yoğuşma Yoluyla: Yapı elemanı kesitin-deki sıcaklık dağılımı su buharının doyma sıcaklığının altında ise yüzeyde veya ara kesitlerde yoğuşma meydana gelir.

Kılcal Su Yürümesi Yoluyla: Koruma sıvası, yapısındaki kanallar yardımıyla suyun buharlaşmasını kolaylaştırarak, yüzeyde rutubet lekelerinin oluşmasını önler. Bu kanallar aynı zamanda, tuzları bünyesinde saklayarak bunların genleşip sıvayı çatlamalarını engeller.

Zeminden Sızan Su Yoluyla: Bu tür su yalıtım sistemleri, su izolasyon suyun duvardan geçişine engel olur. Bu tür yalıtım sistemleri öncelikle  dışarıdan, su tarafından uygulanmalı, ancak sızıntı veya eski binaların rehabilitasyonunda, su yalıtımı içeriden uygulanmalıdır.