TEMELLERDE SU YALITIMI

Yapıların temel sistemleri genel olarak münferit, mütemadi, kazıklı veya kazıksız radye jeneral şeklinde projelendirilmektedir. Hangi sistem seçilirse seçilsin yapıların temellerinin, üstündeki binayı ömrü boyunca taşıyacak sağlamlıkta olması gereklidir. Ancak, sadece temel izolasyonutemelin yeterli sağlamlıkta yapılmış olması tek başına uzun ömür için yeterli değildir. Yapılan temellerin mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karşı yalıtılmış  olması da  gereklidir. Temellerde  su  yalıtımı  zemin  rutubetine  karşı, basınçsız suya karşı ve basınçlı suya karşı su yalıtımı olarak üçe ayrılmaktadır.
 
Mimari  projenin  tasarımı  esnasında,  zemin  etütleri  yapılırken,  zemin  suyunun tetkikinin de yapılması, gerek proje müellifine gerekse yalıtımcıya yön verecektir. Bu nedenle zemin su durumu belirlendiğinde, temel sisteminin statik gereklilik dışında bu suya karşı alınacak önlemler doğrultusunda yeniden seçilmesi gerekecektir. Örnek vermek gerekirse, basınçlı yer altı suyunun olması durumunda bohçalama yalıtımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mütemadi temel sisteminin radye jeneral temel sistemine çevrilmesi söz konusu olabilecektir.

Zemin rutubeti; zeminde daima mevcut bulunan kılcallık yoluyla yapının bünyesine girip zararlara yol açan, zeminin cinsine bağlı olarak etki derecesi değişiklik gösteren sudur.
 
Zemin rutubeti;
Zemin tanecikleri ile aderans temin eden ve sızmayan su 
Zemin tanecikleri arasına köşelere asılı kalan su
Zemin taneciklerini ince bir film şeklinde saran su
Yer altı suyu veya birikinti sularından kılcal olarak emilen su şeklindedir.
 
Toprakla temas eden statik perdelere bir kat cam tülü taşıyıcılı 3mm polimer bitümlü örtü ile yapılacak su yalıtım yeterlidir. Temel kotu altında, bina çevresinde ve gerekli ise sömeller arasında yapılacak drenaj yalıtımı tamamlar.